Myosotis (Förgätmigej)

Förgätmigej

Förgätmigej är ett släkte i strävbladiga växter med ca 50 arter. Arterna kan hittas över hela världen och kännetecknas bland annat av att dem är lågväxta och har långsmala blad.

chevrolet.exclusivecars.se
byta bromsbelägg

Myosotis Scorpioides

Arten heter på svenska Förgätmigej

Förgätmigej når en höjd på mellan 15-60 cm och har små blåa blommor som är gula i mitten. Arten kan hittas i hela Sverige men det förekommer mest i de södra delarna av landet. Blommorna växer där det finns gott om fuktighet, vid exempelvis stränder eller skogspartier. Man tror att arten Förgätmigej Scorpioides fått detta namn av Carl von Linné för att bladen är hoprullade när de växer, precis som en skorpions tagg.​

Myosotis Alpestris

​Arten heter på svenska Alpförgätmigej

Alpförgätmigej är en art som blir mellan 10-15 cm hög med färgen blå. Det som skiljer denna art från äkta Förgätmigej är att Alpförgätmigej växer på mycket högre höjd. Arten trivs bäst på steniga marker med hög fuktighet vilket det finns gott om i Alperna, Asien samt Nordamerika.​

Myosotis Sparsiflora

Arten heter på svenska Fåblommig förgätmigej

Fåblommig förgätmigej kan bli upp till 40 cm hög. Denna art kännetecknas av som namnet säger att få blommor blommar ut. De ljusblåa blommorna blommar på sommaren och blir ca 2 mm breda. Arten har långa skaft med många blad och få blommor. Fåblommig förgätmigej går ibland att hitta i parker och trädgårdar och växer väldigt utspritt därav namnet Sparsiflora (på latin. sparsus = spridd).​

Förgätmigej blommor

Här ser ni bilder på vackra Förgätmigej blommor.

Övriga andra kända sorter av Förgätmigej blommor:

Alpförgätmigej (M. alpestris)
Backförgätmigej (M. ramosissima)
Brokförgätmigej (M. discolor)
Fjällförgätmigej (M. decumbens)
Fåblommig förgätmigej (M. sparsiflora)
Förgätmigej (M. scorpioides)
Skogsförgätmigej (M. sylvatica)
Snöförgätmigej (M. explanata)
Sumpförgätmigej (M. laxa ssp. caespitosa)
Vårförgätmigej (M. stricta)
Åkerförgätmigej (M. arvensis)

Förgätmigej blomma

Myosotis 

Myosotis är på latin förgätmigejsläktet. Arten på bilden heter förgätmigej som på latin heter Myosotis Scorpioides.

Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rg%C3%A4tmigej
Google Bildsök